Iman Katolik

Homili Minggu Biasa XXIV

 
Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mendengarkan Injil Lukas Bab 15 yang pendek: ayat 1-10, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang (ay. 3-7) dan tentang dirham seorang perempuan yang hilang (ay. 8-10). Perumpamaan ini tidak hanya ditujukan kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga berlaku bagi kita.